Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στον επίσημο ιστοχώρο του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενός νέου και ανερχόμενου Ιδρύματος που παρόλη την πρόσφατη ίδρυσή του (2018), προέρχεται από την ένωση τριών ιστορικών και δυναμικών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στον χώρο της Αττικής, το ΤΕΙ Αθήνας, το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

 Μέσω της ιστοσελίδας μας επιχειρείτε η άμεση και έγκυρη ενημέρωση όλων των μελών μας . Στην ιστοσελίδας μας αποτυπώνονται σημαντικά ιστορικά στοιχεία που σημάδεψαν τον κλάδο μας και την πορεία του, αποτελεί δε πηγή επίσημης πληροφόρησης σε θέμα που αφορούν την φυσιογνωμία του κλάδου και το ειδικό πλαίσιο και τις διατάξεις   του.

 Το  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) μαζί με το προσωπικό των Κλάδων Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Ε.Π. αποτελούν  τις τρείς Ειδικές Κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού των ΑΕΙ.

 Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους,   Ειδικές διατάξεις δε  προσδιορίζουν τον ειδικό ακαδημαϊκό χαρακτήρα του κλάδου  όσο αφορά , το έργο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του.

Καλή πλοήγηση

Για το Δ.Σ.

Βασιλική Κώτση

Πρόεδρος Συλλόγου

30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Γιατί να το προτιμήσω

Δείτε 10+ λόγους για να το προτιμήσετε εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα

Τι μου προσφέρει

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις που προβλέπουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικών με διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος